Geachte heer, mevrouw,
 
Het spijt ons zeer u te moeten informeren dat we het Bodemcafé West-Brabant van aanstaande donderdag 6 juli moeten verzetten naar eind september. In dit bodemcafé stond op het programma: de niet-kerende grondbewerking, een gezonde bodem en bodemvruchtbaarheid op korte en op langere termijn. Deze onderwerpen blijven staan voor het bodemcafé in september.
 
Bodemcafés hebben als doel om agrarische ondernemers en de partijen om hen heen een gelegenheid te bieden om kennis en ervaringen uit te wisselen over de vitale bodem.
We verzetten dit bodemcafé omdat de agrarische ondernemers hebben aangegeven dat eind september hen beter uitkomt met het oog op de hoeveelheid werk op het bedrijf.
Voor het bodemcafé in september ontvangt u te zijner tijd een nieuwe uitnodiging. We hopen u dan te zien.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens het Team Vitale Bodem
van Provincie Noord-Brabant
 
Marcelle Chambon 
 
| Vitale Bodem | Provincie Noord-Brabant | Postbus 90151 | 5200 MC 's-Hertogenbosch | +316 - 55 68 69 71| McWillems@brabant.nl www.bodemnetwerkbrabant.nl twitter @MarcelleChambon |