Aanvraag Subsidie Biodiversiteit en leefgebieden; onderzoek